Phần 1: Giới thiệu khóa học TỰ MUA HOST 


Phần 2: HƯỚNG DẪN MUA HOST XỊN GIÁ RẺ CỦA MỸ (Stable host)


 • - Vào sh.web5ngay.com để truy cập Stable Host
 • - Các Mã giảm giá đang hot:
 •             - Giảm 50% hóa đơn đầu tiên: 50OFFYEAR1
  •  Lưu ý: chỉ được giảm giá cho hóa đơn đầu tiên, nên hãy ưu tiên mua thời hạn dài (1 năm hoặc 2 năm) để được tiết kiệm hơn. 
  •  Lưu ý: Giả sử bạn mua host trị giá 50.000đ tháng, và dùng mã giảm giá 50OFFYEAR1. Nếu bạn chỉ dùng mã này để mua 1 tháng, thì hóa đơn đầu của bạn chỉ là 50% của 50.000đ, tức 25.000đ. Sau đó, tháng tiếp theo bạn sẽ phải trả đủ 50.000đ.
  • Ngược lại, nếu bạn mua gói 1 năm, giả sử giá tiền chưa khuyến mãi là 50.000đ x 12 tháng = 600.000đ. Nếu dùng mã khuyến mãi 50OFFYEAR1, bạn chỉ phải trả 300.000đ.


Phần 3: HƯỚNG DẪN MUA HOST XịN GIÁ RẺ CỦA CANADA (HAWK host)


 • - Vào hh.web5ngay.com để truy cập Hawk Host
 • - Các Mã giảm giá đang hot:
 •             Giảm 30% trọn đời: HHI-L87E0M9MK5 

Phần 4: cách làm trang web chạy nhanh